ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2017-05-22 16:01
Ειρηνοδικείο Ροδου 18/2017 .......ως εμπορική υπαξία χαρακτηρίζεται η  μείωση  της  αξίας  πωλήσεως  ενός  αυτοκινήτου  λόγω  της  παρατηρούμενης   από το  αγοραστικό  κοινό  αποφυγής  αγοράς  αυτοκινήτων , τα οποία...
2017-05-05 03:35
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Δ’ Πολιτικό Τμήμα  Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Σακκά, Χαράλαμπο Καλαματιανό, Ειρήνη Καλού και Σοφία Ντάντου, Αρεοπαγίτες. Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 6...
2017-05-05 02:30
  2017-05-04 22:02 Ετικέτες: ΜΙΣΘΩΣΗ | ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ | ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | ΑΝΑΚΛΗΣΗ | ΜΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ | ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ   ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ...

 

 

"ο (θεωρητικώς μόνον) μελετών την εν τω κοινωνικώ βίω εμφάνισιν του δικαίου, εύρηται εις την θέσιν του σπουδαστού, όστις αγωνίζεται να εκμάθη την ανατομίαν εκ του βιβλίου και των εν αυτώ εικόνων και αγωνίζεται να εκμάθη την ανατομίαν εκ του βιβλίου και των εν αυτώ εικόνων και αναπτύξεων. ενώ έχει ανάγκην να σπουδάση επί του σώματος, να ίδη τον καθηγητήν ανατέμνοντα. και όχι μόνον τούτο. Να λάβη εις χείρας τήν ανατομικήν μάχαιραν, να διαιρέσει σάρκας, να ίδη τούς ιστούς καί τα νεύρα, να ανεύρη τα οστά, να αντιληφθή των συσπάσεων του ζώντος και των αλλοιώσεων του τεθνεώτος" (Ν. δημητρακόπουλος, Επιστήμη και Δικηγορία, "εις Νομικαί Ενασχολήσεις", τόμ. δ΄, Αθήναι 1927, σελ. 26)