ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ

2013-02-01 18:19
1) Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση μεγάλων χιονοπτώσεων στην περιοχή του Δασαρχείου 
Λαγκαδά.
(ΦΕΚ Β 6/05-01-2012)

2) Απαγόρευση Κυνηγίου σε περίοδο χιονοπτώσεων, για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων.
(ΦΕΚ Β 3303/30.12.2011)

3) Απαγόρευση Θήρας λόγω μεγάλων χιονοπτώσεων στην περιοχή Δασαρχείου Θεσ/νίκης.
(ΦΕΚ Β΄3315/30/12/2011)

4) Απαγόρευση θήρας λόγωμεγάλων χιονοπτώσεων ή δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή 
Δασαρχείου Κιλκίς.
(ΦΕΚ Β΄3315/30/12/2011)

5) Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων στην περιοχή του Ν. Πιερίας.
(ΦΕΚ Β΄ 168/06.02.2012)

6) Απαγόρευση θήρας όλων των θηρεύσιμων ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) 
στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Δράμας.
(ΦΕΚ Β' 208/09/02/2012)

7) Απαγόρευση Θήρας ορισμένου χρόνου στην ευρύτερη περιοχή «Κόνισκος-Μέγα Πλάι» του 
Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας.
(ΦΕΚ Β΄397/22/02/2012)

8) Απογόρευση θήρας Βορείως του ποταμού Νέστου.
(ΦΕΚ Β΄505/29/02/2012)

9) Τριετής απαγόρευση κυνηγίου (από 23-4-2012 έως 23.4.2015) σε όλη την έκταση της νήσου 
Γαύδου Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
(ΦΕΚ Β 895/23.3.2012)

10) Απαγόρευση θήρας σε περιοχές των Σκύδρας και Πέλλας.
(ΦΕΚ Β 840/20.03.2012)

11) Απαγόρευση της θήρας όλων των θηρευσιμων ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και 
πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Δράμας.
(ΦΕΚ Β 686/9.3.2012)

12) Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση μεγάλων χιονοπτώσεων στην περιοχή ευθύνης και 
δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Σταυρού.
(ΦΕΚ Β΄ 546/02.03.2012)

13) Απαγόρευση της θήρας, βορείως του ποταμού Νέστου.
(ΦΕΚ Β΄ 991/02.04.2012)

14)  Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για τρία (3) χρόνια, στον Λόφο 
Περάνθης, περιφέρειας Δήμου Αρταίων Π.Ε. Αρτας.
(ΦΕΚ Β 1108/10.4.2012)

15) Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην περιοχή Τοπ. Κοινοτ. Σκλήθρου, Δημοτ. 
Ενότητας Μελιβοίας, Δήμου Αγιάς.
(ΦΕΚ Β' 1488/04/05/2012)

16) Δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού, σε περιοχές της νήσου Λήμνο.
(ΦΕΚ Β΄ 1581/08.05.2012)

17) Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε έκταση 945 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση 
«Στρώμα» της Δ.Κ. Καναλακίου του Δήμου Πάργας.
(ΦΕΚ Β΄ 1801/08.06.2012)

18) Εγκριση τροποποίησης ορίων και Ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου.
(ΦΕΚ Β 2067/3.7.2012)

19) Παράταση απαγόρευσης κυνηγιού στην περιοχή Λιμνοθάλασσας Κουτάβου, της Δημοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου, Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς.
(ΦΕΚ Β 2067/3.7.2012)

20) Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση «Βίγλα» του Δ.Δ. Καστρακίου 
Δήμου Καλαμπάκας.
(ΦΕΚ Β 2086/04.07.2012)

21) Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Αμμος», «Τσιρίδια», 
«Καρυές», «Τζινίκας» της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Δήμου Καλαμπάκας.
(ΦΕΚ Β 2086/04.07.2012)

22) Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Χονδρουμάρι», «Ακαμάτης», 
«Μαγούλες» «Βρύση Δημητρό», «Στενή» περιοχής ΔΚ. Φαρκαδόνας Τ.Κ. Παναγίτσας, Τ.Κ. Γριζάνου 
Δήμου Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων
(ΦΕΚ Β 2068/3.7.2012)

23) Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Αμπέλια», «Ψαροκώστινας» 
ΤΚ. Φωτάδας Δήμου Τρικκαίων, «Μυρμιγκιάρα», Βαλομανδρίου ΤΚ Παραποτάμου Δήμου Πύλης, 
«καλύβα Μπούτσια», «Πομώνα Σακελλάρη» Ρογκίων Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων.
(ΦΕΚ Β 2068/3.7.2012)

24) Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Αγιος Αθανάσιος», 
«Καραμπίνες» Τ.Κ Κλοκωτου, «Λάκκες», «Αγιος Δημήτριος», «Σταλί» Τ.Κ Γεωργανάδων Δήμου 
Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων.
(ΦΕΚ Β 2068/3.7.2012)

25) Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε έκταση 2.201 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη 
θέση «παλαιός Οικισμός Μηλιάς» της Τ.Κ. Μηλιάς του Δήμου Γρεβενών.
(ΦΕΚ Β΄2135/13/07/2012)

26) Έγκριση Ανανέωσης-Τροποποίησης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου στην 
αναρρυθμιστική λίμνη του υδροηλεκτρικού σταθμού Ταυρωπού Τ.Κ. Μοσχάτου του Δήμου Λίμνης 
Πλαστήρα και σε έκταση 145,00 στρεμμάτων πέριξ αυτής.
(ΦΕΚ Β΄2135/13/07/2012)

27) Ανανέωση απαγόρευση θήρας στην περιοχή λόφων Μνημείου 1912-1913 και Πολεμικού 
Μουσείου Κιλκίς.
(ΦΕΚ Β΄ 2118/11.07.2012)

28) Τροποποίηση απαγόρευσης θήρας ως προς τα όρια και την έκταση στην περιοχή Τοπ. Κοιν. 
Σωτηρίτσας - Βελίκας Τοπ. Κοιν. Μελιβοίας, Δημ. Ενοτ. Μελιβοίας, περιφέρειας Δήμου Αγιας 
πενταετούς ισχύος.
(ΦΕΚ Β΄ 2141/16.07.2012)

29) Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Καραούλια», «Κοντοκλάρι» 
«Τασιά», κλπ. Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων.
(ΦΕΚ Β΄ 2141/16.07.2012)

30) Κατάργηση της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Βοΐου Κοζάνης.
(ΦΕΚ Β 2214/27.7.2012)

31) Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην περιοχή Μακροβουνίου περιφέρειας Τ.Κ. 
Βλοχού 
και Αγ. Δημητρίου του Δήμου Παλαμά Περιφέρειας Δασαρχείου Καρδίτσας.
(ΦΕΚ Β 2274 6.8.2012)

32) Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για πέντε (5) χρόνια σε έκταση δύο χιλιάδων (2.000,00) 
στρεμμάτων στην περιοχή πέριξ του πυρήνα προσαρμογής στη θέση Γούβα - Μαυρομαντήλα - 
Γάμος περιφέρειας Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου του Δήμου Καρδίτσας Περιφέρειας Δασαρχείου Καρδίτσας.
(ΦΕΚ Β 2274 6.8.2012)

33) Απαγόρευση κυνηγίου όλων των θηραμάτων για τρία χρόνια από 01-08-2012 μέχρι 31-07-
2015, σε έκταση εμβαδού (3,706) τριών χιλιάδων και επτακοσίων έξι στρεμμάτων στις θέσεις Αγ. 
Μαρκέλλα, Αγ. Κοιλανή, Αγιοι Ασώματοι Κάβουρας κλπ. τοπικών κοινοτήτων Παρπαριάς και 
Βολισσού περιφερείας Δήμου Χίου.
(ΦΕΚ Β 2354/23.08.2012)

34) Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου, για το κυνηγετικό έτος 2012 - 2013.
(ΦΕΚ Β 2322/13.08.2012)

35) Απαγόρευση κυνηγιού στο Δήμο Σαλαμίνος.
(ΦΕΚ Β' 2231/01/08/2012)

36) Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής «ΚΟΖΙΑΚΑ» Τρικάλων 
περιόδου 2012 - 2013.
(ΦΕΚ Β 2394 28.8.2012)

37) Ρύθμιση Θήρας στην περιοχή Δήμου Ελαφονήσου.
(ΦΕΚ Β' 2399/29/08/2012)

38) Τροποποίηση Δασικής Ειδικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας Ορισμένου 2232/11 για τη Λίμνη 
Καϊάφα, Δήμου Ζαχάρεως.
(ΦΕΚ Β' 2399/29/08/2012)

39) Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην περιοχή Τοπ. Κοινοτ. Ποταμιάς, Δημοτ. 
Ενότητας Αγιας, Δήμου Αγιας.
(ΦΕΚ Β 2197 26.7.2012)

40) Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012 - 2013.
(ΦΕΚ Β΄ 2225/31.07.2012)

41) Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς 
Συλλόγους.
(ΦΕΚ Β΄ 2225/31.07.2012)

42) Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας στην περιοχή της Τοπικών 
Κοινοτήτων Μαργαριτίου και Σπαθαραίων, Δ.Ε. Μαργαριτίου, (Δήμου Ηγουμενίτσας) και στην 
περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Καρβουναρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς (Δήμου Σουλίου).
(ΦΕΚ Β 2295 6.8.2012)

43) Παράταση ισχύος της υπ αριθμ. 1962/25-6-2008 (ΦΕΚ 1339/Β/9-7-2008) απόφαση περί 
Απαγόρευσης κυνηγίου στη θέση "Κολώνες - Φάρος - Δημόσιο Δάσος" Δήμου Σαλαμίνας.
(ΦΕΚ Β 2427/3.9.2012)

44) Απαγόρευση θήρας από 27-8-2012 μέχρι 26-8-2015 σε έκταση 258.031 στρεμμάτων στις 
περιοχές των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Καρυών, Δαφνώνα, Αγίου Γεωργίου Συκούση, 
Αρμολίων, Καλαμωτής, Πυργίου, Ολύμπων, Μεστών, Ελάτας, Λιθίου, Αυγωνύμων, Αναβατού και 
Πιτυούς Δήμου Χίου λόγω καταστροφής της χλωρίδας από την πυρκαγιά που εξερράγη την 
18-08-2012.

45) Ειδικές Ρυθμίσεις θήρας για την Νήσο Χίο για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013, λόγω 
φυσικής καταστροφής (πυρκαγιάς).
(ΦΕΚ Β 2471/11.9.2012)

46) Ετήσια απαγόρευση θήρας στη νήσο Τήλο για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013.
(ΦΕΚ Β 2483/12.9.2012)

47) Απαγορευτική διάταξη θήρας Λ/Θ Κοτυχίου - Δάσους Στροφυλιάς Μανωλάδας Π.Ε. Ηλείας.
(ΦΕΚ Β 2042/26.6.2012)

48) Ανάκληση Ειδικής Απαγορευτικής διάταξης Θήρας στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου - 
Αιτωλικού 
- Νεοχωρίου.
(ΦΕΚ Β΄ 2538/17.09.2012)

49)  Τροπ. ΥΑ 2012 «Ρύθμισης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012 - 2013».
(ΦΕΚ Β 2580/24.9.2012)

50)  Παράταση απόφ. Γ.Γρ.Περ. Αττικής 2007 με θέμα «Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, 
στην ευρύτερη περιοχή εντός της οποίας υπάρχει ο οικισμός του χωρίου Αφιδνών Ν. Αττικής, οι 
περιοχές Πετσούλι, Αγ. Αθανάσιος, Σιδηροδρομικός Σταθμός και Κοκκινόβραχος».
(ΦΕΚ Β 2486 12.9.2012)

51) Απαγόρευση θήρας κατά την διάρκεια διεξαγωγής της 6ης διοργάνωσης Αγώνων Βουνού 
Παρθένου Δάσους Παρανεστίου, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας.
(ΦΕΚ Β 2575/24.9.2012)

52)  Έγκριση προγράμματος θήρας, εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων και διεξαγωγής αγώνων 
κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Σερρών 
κυνηγετικής περιόδου 2012-2013.
(ΦΕΚ Β 2597 25.9.2012)

53) Απαγόρευση θήρας αιτία πυρκαγιάς στις ευρύτερες περιοχές των Τ.Κ. Οκτωνιάς Αυλωναρίου 
Αχλαδερής Πετριών του Δήμου Κύμης Αλιβερίου και Τ.Κ. Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου.
(ΦΕΚ Β 2647/27.9.2012)

54) Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, 
Κυνηγετικής περιόδου 2012.
(ΦΕΚ Β 2668 2.10.2012)

55) Τριετής απαγόρευση κυνηγίου (από 24-10-2012 έως 24-10-2015) στην ευρύτερη περιοχή των 
καμένων εκτάσεων του Δήμου Βιάννου.
(ΦΕΚ Β 2737/10.10.2012)

56) Εγκριση προγράμματος κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας 
Μεθώνης για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013.
(ΦΕΚ Β 2791/15.10.2012)

57) Ετήσια απαγόρευση θήρας στη νήσο Τήλο για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013.
(ΦΕΚ Β 2796 16.10.2012)

58) Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «Φωκάς» Π.Ε. Κορινθίας.
(ΦΕΚ Β' 2836/23/10/2012)

59) Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης σε όλη την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου 
Σιδηροκάστρου.
(ΦΕΚ Β΄ 2902/30.10.2012)

60) Απαγόρευση θήρας αιτία πυρκαγιάς στις περιοχές «Λιβάδι-Καστρί» Δ.Δ Πλατανιστού Δ.Ε 
Καρύστου Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.
(ΦΕΚ Β 2975 8.11.2012)

61) Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο στην περιοχή Ταξιάρχη, Δήμου Πολυγύρου, 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
(ΦΕΚ Β΄ 3015/13.11.2012)

62) Απαγόρευση του κυνηγίου στην καείσα περιοχή της Δημ. Ενότητας Ρίου - Δήμου Πατρέων 
Αχαΐας, από πυρκαγιά της 18/07/2012.
(ΦΕΚ Β 2995 12.11.2012)

63) Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση «Καραγιάννη» περιοχής Τ.Κ. Σκοπού Ν. 
Φλώρινας.
(ΦΕΚ Β' 2989/08/11/2012)

64) Τροποποίηση προγράμματος θήρας Ε.Κ.Π. Κόζιακα Τρικάλων κυνηγετικής περιόδου 2012-
2013.
(ΦΕΚ Β 3124 26.11.2012)

65) Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων για το Νομό Τρικάλων.
(ΦΕΚ Β 3161 28.11.2012)

66) Απαγόρευση θήρας, σε περίπτωση χιονοπτώσεων στην περιοχή αρμοδιότητας της Δασών 
Καρδίτσας.
(ΦΕΚ Β 3235/5.12.2012)

67) Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας 
Φλώρινας για τη κυνηγετική περίοδο 2012-2013.
(ΦΕΚ Β' 3193/30/11/2012)

68) Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων στην περιοχή του Δασαρχείου Βέροιας.
(ΦΕΚ Β 3313 12.12.2012)

69) Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις "Νεράιδα" του Δημοσίου Δάσους 
Ορθοβουνίου και "Παλαιοχωρίου" του Συνδιακατεχόμενου Δάσους Μ.Κερασιάς Δήμου Καλαμπάκας 
της ΠΕ Τρικάλων.
(ΦΕΚ Β' 3339/14/12/2012)

70) Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου 
Σερρών.
(ΦΕΚ Β' 3347/14/12/2012)

71)Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου, σε 
ολόκληρη την έκταση του Νησιού «Παλιό Τρίκερι» περιφερείας Τοπικής Κοινότητος Τρικερίου, 
Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας.
(ΦΕΚ Β' 3469/28/12/2012)

72) Απαγόρευση θήρας λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.
(ΦΕΚ Β 3444 27.12.2012)

73) Απαγόρευση θήρας λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης στην περιοχή 
Δασαρχείου Νάουσας.
(ΦΕΚ Β 3434/24.12.2012)

74) Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης σε όλη την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου 
Νιγρίτας.
(ΦΕΚ Β 3434/24.12.2012)

75) Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου, στην 
θέση «Αγριόλευκες» περιφερείας Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, και Δήμου Βόλου.
(ΦΕΚ Β' 3564/31/12/2012)

76) Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου στις 
θέσεις «Λυγαρόρεμα-Παλιούρι-Δένδρα» περιφερείας Δημοτικής Κοινότητος Διμηνίου, Δήμου Βόλου, 
Ν. Μαγνησίας.
(ΦΕΚ Β' 3564/31/12/2012)

77) Απαγόρευση σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών που έχουν κύριο χαρακτηριστικό τη 
χιονόπτωση, τον παγετό, τους ισχυρούς ανέμους κ.ά. και για μια πενταετία την θήρα παντός 
θηράματος, τη συλλογή αυγών, νεοσσών και καταστροφή των φωλιών παντός πτηνού των 
ενδιαιτωμένων και διαβιούντων εντός και γύρω της περιοχής Λίμνης Μικρής Πρέσπας.
(ΦΕΚ Β' 3564/31/12/2012)

78) Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας στην περιοχή του Δασαρχείου Αριδαίας.
(ΦΕΚ Β 3584 31.12.2012)

79) Απαγόρευση της Θήρας παντός θηράματος (τριχωτού και πτερωτού) στην περιοχή ευθύνης 
και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Γουμένισσας, σε περίπτωση α) χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας 
και έντασης, β) όταν το έδαφος είναι πλήρως καλυμμένο με χιόνι.
(ΦΕΚ Β΄ 3575/31.12.2012)

80) Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε Καταφύγιο Αγριας Ζωής ορισμένου χρόνου στις 
θέσεις «Αλωνακι - Ασπροματι - Πουρί - Κουτσοπυργάκι - Μαρούλα» περιφερείας Δημοτικής 
ενότητος Σηπιάδος, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας.
(ΦΕΚ Β΄ 3574/31.12.2012)